Splošni pogoji poslovanja 1nadan.si – prodaja kuponov na prodajnih mestih družbe PETROL d.d., Ljubljana

1. Prodaja kuponov

Splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo kuponov na prodajnih mestih PETROL d.d., Ljubljana.

MEDIA LAB, trgovina in storitve, d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana, MŠ: 3740862000, DŠ: SI 27330486 (v nadaljevanju: MEDIA LAB) nastopa kot posrednik pri prodaji blaga in storitev tretjih oseb.

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, MŠ: 5025796000, DŠ: SI 80267432 (v nadaljevanju: PETROL) nastopa kot poslovni partner posrednika in izvaja storitve plačila, tiska in oglaševanja kuponov na svojih prodajnih mestih.

PONUDNIK je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ponuja blago ali storitve in opravi prodajo blaga ali storitev kupcu.

KUPEC je pravna ali fizična oseba, ki opravi nakup kupona na PETROLU in prejme kupon, na podlagi katerega koristi pravico do nakupa blaga ali storitve pri ponudniku.

KUPON je izkazni papir, ki nudi kupcu pravico do blaga ali storitve pri ponudniku. Opis blaga in storitve je sestavni delu kupona.

1nadan.si je spletna stran in domena, s katero upravlja MEDIA LAB in preko katere MEDIA LAB nastopa kot oglaševalec in posrednik pri prodaji blaga in storitev s popusti.

2. Ponudba

Nabor ponudb kuponov za nakup na PETROL prodajnih mestih je na voljo na spletni strani 1nadan.si in pri PETROL blagajničarju.

Cena ponudbe je predstavljena kot akcijska cena ponudnika storitve. Za cene jamči ponudnik storitve v skladu z njegovim veljavnim cenikom, kjer ima transparentno navedene polne cene blaga ali storitev. Vse cene vsebujejo DDV.

MEDIA LAB ni odgovoren za morebitne napake ali odstopanja od cen ponudnikov storitev. Morebitne druge akcijske ponudbe ali drugi popusti ponudnika ne sovpadajo z akcijskimi cenami, objavljenimi na 1nadan.

Ponudba traja od objave na spletni strani 1nadan.si do razprodaje zalog oziroma do preklica.

Fotografije ali slike ponudbe lahko prikazujejo simbolično storitev, ponudbo, podjetje ali blago.

3. Kupon

Kupec pridobi pravico do pridobitve blaga ali koriščenja storitve ob predložitvi kupona ponudniku.

Kupon ni zamenljiv za denar.

Za morebitno izgubo, poškodbo, krajo ali zlorabo kupona, MEDIA LAB kupcu ne odgovarja.

4. Nakup

Izbrani kupon kupec naroči pri PETROL blagajničarju, ki po izvedeni oddaji naročila in plačilu izroči kupcu natisnjen kupon in potrdilo o plačilu.

Kupec kupon naroči:

  1. Hitri nakup s kodo ponudbe: kupec pove kodo za nakup kupona PETROL blagajničarju, ki jo pridobi na spletni strani 1nadan.si, 1nadan.si kiosku ali letaku
  2. Nakup s pomočjo PETROL blagajničarja: kupec blagajničarju pove ključno besedo ponudbe in blagajničar v sistemu ponudbo poišče

PETROL vsakemu kupcu zaračuna storitev oziroma nadomestilo za tiskanje in plačilo kuponov iz ponudbe MEDIA LAB, v višini 1,50 EUR na nakup za vrednost nakupa do vključno 50 EUR, oziroma 2,95% od nakupne vrednosti za vrednost nakupa nad 50 EUR.

Ponudbe, ki nimajo Petrol kode je mogoče kupiti samo preko spletne strani 1nadan.si. Ostale ponudbe je mogoče kupiti na vseh prodajnih mestih PETROL.

Nakup kuponov na prodajnih mestih PETROLA je možen z vsemi plačilnimi sredstvi, ki jih v trenutku nakupa podpira PETROL prodajno mesto.

5. Stornacija, odstop od pogodbe

Na PETROL prodajnem mestu je mogoče stornirati izključno kupone, ki so bili kupljeni na PETROL prodajnem mestu.

5.1. Stornacija do 30 minut po nakupu

Če je kupon kupljen na PETROL prodajnem mestu 30 minut pred zahtevkom za stornacijo, je stornacija na prodajnem mestu PETROL mogoča. 30 minut in več po nakupu kupona, stornacija na prodajnem mestu PETROL ni več mogoča.

Kupec stornira kupon tako, da kupon (ali več kuponov) in veljavno potrdilo o plačilu, na katerem je navedeno plačilo kupona, izroči prodajalcu, ki mu vrne plačano kupnino.

5.2. Stornacija 30 in več minut po nakupu

Ko stornacija na Petrol prodajnem mestu ni več mogoča, mora kupec stornirati kupone neposredno pri MEDIA LAB. V tem primeru veljajo splošni pogoji poslovanja 1nadan.si: https://1nadan.si/pogoji-poslovanja

6. Reklamacije kuponov

Vse reklamacije obravnava administrativni oddelek na elektronskem naslovu [email protected] ali na telefonski številki +386 (0)1 235 55 00, vsak delovnik med 9. in 17. uro.

MEDIA LAB v nobenem trenutku ni lastnik blaga ali izvajalec storitev, ki jih oglašuje na 1nadan.si in prodajnih mestih PETROL, zato ni odgovoren za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve ali blaga, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga, ki so bili del promocije.

MEDIA LAB ne odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi kupljen kupon za blago ali storitev pri ponudniku storitev. Za dobavo blaga, kvaliteto blago ali izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami, je v celoti odgovoren ponudnik storitve, ki je tudi lastnik posamezne storitve ali blaga.

Reklamacijo pritožnik vloži pisno na [email protected] ali po pošti na naslov MEDIA LAB, trgovina in storitve, d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana.

Reklamacije rešujeta kupec kupona in ponudnik storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je ponudnik storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

7. Končne določbe

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani 1nadan.si in so na vpogled na vseh prodajnih mestih PETROL.

Za vsa pravna razmerja, ki s temi splošnimi pogoji poslovanja niso urejena, se neposredno uporabljajo Splošni pogoji poslovanja1nadan.si, objavljeni na spletni strani 1nadan.si.

MEDIA LAB si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje brez predhodnega obvestila. Spremenjeni splošni pogoji veljajo po 7 dneh od objave na spletni strani 1nadan.si.

MEDIA LAB si prizadeva, da se vsi morebitni spori rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Zadnja objava splošnih pogojev: September 2018.